Aktuellt

Brott bör kunna leda till utvisning i fler fall

Publicerad: 29 mars 2019 klockan 08.10

Utlänningar som begår grova brott bör kunna utvisas i fler fall än idag, oavsett om det finns risk för återfallsbrottslighet eller inte. Utvisning bör kunna komma i fråga oftare när det gäller till exempel brott med hat- och hedersmotiv. Det anser socialförsäkringsutskottet, som föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att se över lagstiftningen på området.

Idag får en utlänning, som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, utvisas ur Sverige om han eller hon har dömts för ett brott som kan leda till fängelse. En person får dock bara utvisas om han eller hon blivit dömd till en svårare påföljd än böter och om det kan antas att personen kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i landet eller om brottet har inneburit stor skada, fara eller kränkning för enskilda eller allmänna intressen.

Riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen

Socialförsäkringsutskottet anser att regeringen ska se över lagstiftningen och återkomma med förslag som möjliggör utvisning på grund av brott i fler fall än idag. Utskottet anser att det är viktigt att det finns en balans mellan ett brotts allvar och vilka påföljder det leder till. Med dagens riktlinjer finns det risk att vissa typer av brottslighet, som hat- och hedersbrott, inte leder till utvisning. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Kontaktperson för media

Anki Fritzsche, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 61 53 , e-post anki.fritzsche@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt 9 april och beslut 11 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU16 (publiceras 3 april).