Aktuellt

EU-politisk partiledardebatt i riksdagen

Publicerad: 13 november 2019 klockan 09.00

Onsdag 13 november var det EU-politisk partiledardebatt i riksdagens kammare. Debatten inleddes av statsministern, som redogjorde för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Det var första gången en sådan debatt genomfördes.

– Jag ser fram emot att riksdagen nu håller en övergripande och strategisk EU-debatt på partiledarnivå. Jag ser det som ett sätt för riksdagen att bidra till ökad öppenhet och engagemang för EU-dimensionen i svensk politik, sa talman Andreas Norlén inför debatten.

Den EU-politiska partiledardebatten inleddes av statsministern som redogjorde för regeringens prioriteringar i EU-arbetet, varpå övriga partier gjorde sina anföranden enligt mandatmässig storleksordning, med replikrätt på samtliga anföranden inklusive statsministerns inledning.

Debatten kan ses i efterhand via webb-tv. Den tolkades till engelska och teckenspråk.

Webb-tv: EU-politisk partiledardebatt
Webb-tv: EU policy debate between party leaders
Webb-tv: EU-politisk partiledardebatt  teckenspråkstolkad

25 år sedan folkomröstningen om EU

Den 13 november var det också exakt 25 år sedan svenska folket röstade ja till EU-medlemskap i en rådgivande folkomröstning. 52,3 procent av svenskarna sa ja till medlemskap, medan 46,8 procent röstade nej. Året därpå, 1995, blev Sverige medlem i EU.

Riksdagen som forum för EU-debatt ska stärkas

Den EU-politiska partiledardebatten genomfördes enligt beslut av talmannen efter samråd med riksdagspartiernas gruppledare. Beslutet följer upp den parlamentariska EU-kommitténs betänkande från 2018, där flera idéer för att stärka riksdagens kammare som forum för EU-debatt lades fram. Bland annat ansåg EU-kommittén att en årligt återkommande debatt, företrädesvis på partiledarnivå, om EU-frågorna skulle vara värdefull.

Varje riksmöte genomförs sedan tidigare tre ordinarie partiledardebatter. En särskild partiledardebatt har dessutom genomförts inför valen till Europaparlamentet.

EU-kommitténs överväganden om öppenhet i EU-arbetet (2017/18:URF1 s. 252 f.)

För ytterligare information

Jakob Nyström, ämnesråd, Sekretariatet EU-samordning, 08-786 59 16, jakob.nystrom@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65