Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Vitryssland

Publicerad: 13 november 2019 klockan 11.09

Den 17 november hålls parlamentsval i Vitryssland. Fem riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet. Margareta Cederfelt (M) är samordnare för den internationella delegationen.

I valobservationen den 17 november deltar ett 60-tal parlamentariker från OSSE:s medlemsstater. Deras uppgift är att följa att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt, genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna observerar valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltar följande ledamöter från riksdagens OSSE-delegation:

Margareta Cederfelt (M) kommer även att vara särskild samordnare för den internationella delegationen på uppdrag av OSSE.

Valobservationen arrangeras i samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och dess kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR. OSSE arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. De har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet.

Presskonferens den 18 november

Den 18 november hålls en presskonferens i Vitrysslands huvudstad Minsk där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska församlings webbplats.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 (0)73 096 64 67, e-post fredrik.svensson@riksdagen.se.