Aktuellt

Regional och kommunal demokrati i fokus på talmannens höstmiddag

Publicerad: 15 november 2019 klockan 13.26

Den 14 november ägde talmannens årliga höstmiddag rum. Temat för kvällen var regional och kommunal demokrati, eftersom det 2019 är hundra år sedan de första kommun- och landstingsvalen med allmän och lika rösträtt ägde rum i Sverige.

Talmannens höstmiddag 14 november 2019. Gruppbild talmännen med respektive i trapphallen

Talmannen och de vice talmännen med respektive. Foto: Anders Löwdin

Talman Andreas Norlén stod värd för årets höstmiddag. Dessa middagar har arrangerats sedan 1980-talet i syfte att skapa en mötesplats för riksdagsledamöter och företrädare från olika delar av samhällslivet.

Till höstmiddagarna inbjuds bland annat statsråd, riksdagsledamöter, myndighetspersoner och aktuella personer från kulturlivet och näringslivet. Under riksdagens pågående demokratijubileum vill talmannen understryka att det är hela Sveriges demokrati som firas och lyfta fram 2019 som ett märkesår för regional och kommunal demokrati. Därför utgjorde representanter för kommuner och regioner denna gång en stor del av gästerna.

Talmannens höstmiddag 14 november 2019. Janine Alm Ericson hälsar på talmannenm

Talmannen hälsar på gäster på höstmiddagen. Foto: Anders Löwdin

Om jubileet Fira demokratin!

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige kommer att högtidlighållas på olika sätt.

Webbplatsen Fira demokratin!