Aktuellt

Ja till förslag om att banker ska erbjuda kontantservice

Publicerad: 21 november 2019 klockan 14.24

Banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till bankomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Det gäller även filialer till utländska kreditinstitut. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Kontantanvändningen har minskat de senaste fem åren, bland annat som en följd av att enklare betalsätt som swish har etablerats. Samtidigt minskar bankerna antalet bankomater och platser för inlämning av dagskassor, särskilt i glesbygden. Dessutom slutar allt fler företagare att ta emot pengar, bland annat av kostnadsskäl. Det leder i sin tur till att bankerna fortsätter att minska den service och infrastruktur som krävs för att kunna erbjuda de här tjänsterna.

Kontanter ska kunna användas i hela Sverige

Regeringen tycker att det är viktigt att slå vakt om möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för de grupper som har svårt att använda andra betalningssätt. Därför föreslår regeringen att banker och andra kreditinstitut får ett särskilt ansvar att säkra att det finns kontanttjänster över hela landet. Det gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor.

Enligt förslaget ska Post-och telestyrelsen övervaka att de berörda bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen få ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.

Enligt utskottet bör riksdagen säga ja till regeringens förslag eftersom det förväntas stärka möjligheten att använda kontanttjänster i hela landet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.

V har synpunkter på förslaget

Vänsterpartiet välkomnar regeringens förslag men tycker att det behöver kompletteras. Bland annat anser partiet att möjligheten att använda kontanter i handeln bör utredas ytterligare.

Kontaktperson för media

Malcolm Pettersson, föredragande finansutskottet, telefon 08- 786 57 55, e-post malcolm.pettersson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 28 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU29 Skyldighet för kreditinstitut att
tillhandahålla kontanttjänster