Aktuellt

Jämställdhet i fokus under konferens i Reykjavik

Publicerad: 21 november 2019 klockan 13.12

"Makt tillsammans" var temat för konferensen Reykjavik Global Forum – Women Leaders den 18-20 november. Förste vice talman Åsa Lindestam (S) och andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) representerade Sveriges riksdag.

Reykjavik Global Forum november 2019. Från riksdagen förste vice talman Åsa Lindestam (S), och vice talmannen i Rwandas senat, Espérance  Nyirasafari och andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V)

Förste talman Åsa Lindestam (S) och andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) träffade bland andra vice talmannen för Rwandas senat, Espérance Nyirasafari. Foto: Riksdagsförvaltningen

Vid denna årliga konferens möts kvinnliga ledare inom politik, näringsliv, media, ideella organisationer och från forskarvärlden för att utbyta erfarenheter och hämta inspiration av varandra. I år deltog 550 kvinnliga ledare från hela världen.

Förste talman Åsa Lindestam (S) höll under konferensen ett anförande där hon betonade att även om Sverige ligger i framkant på jämställdhetsområdet arbete återstår mycket arbete.

Utöver konferensprogrammet höll förste och andre vice talmännen en rad bilaterala möten på temat jämställdhet med såväl andra delegater som med isländska parlamentariker.

- Island arrangerade en väl genomförd konferens och vi hade även flera bilaterala möten, bland annat med Rwandas vice talman. Vi samtalade bland annat om kvinnliga ledamöter i deras parlament, de utgör drygt 60 procent av ledamöterna, säger Åsa Lindestam (S).

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) poängterade vikten av att den här typen av arrangemang där kvinnor från hela världen kan mötas.

- När kvinnors rättigheter är på tillbakagång i många länder är det desto viktigare att kvinnor från olika delar av världen möts för att lära av varandra och stärka det globala arbetet för jämställdhet och kvinnors representation, säger hon.