Aktuellt

Förslag att det svenska deltagandet i FN-insatsen i Mali ska fortsätta

Publicerad: 28 november 2019 klockan 11.31

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen i Mali. M, KD och SD reserverar sig beträffande hur långsiktigt Sveriges deltagande i insatsen ska vara.

2012 slog FN:s säkerhetsråd fast att situationen i Mali är ett hot mot internationell fred och säkerhet. Året efter upprättades en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali: Minusma. I Sverige fattade regeringen och riksdagen under 2014 beslut om att Sverige skulle delta i fredsinsatsen i Mali, efter att ha fått en förfrågan från FN. Sveriges deltagande har sedan förlängts varje år.

Nu föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att Sveriges deltagande i FN-insatsen i Mali ska förlängas ytterligare. Enligt förslaget ska Sverige fram till 31 december 2020 delta med en väpnad styrka om högst 470 personer i den pågående FN-insatsen i Mali. Enligt förslaget ska det svenska bidraget till Minusma under 2020 utgöras av ett lätt skyttekompani. Förslaget gäller under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd.

M, KD och SD reserverar sig mot delar av förslaget

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det svenska deltagandet bör avvecklas i sin nuvarande form, efter en gedigen genomlysning av vilka konsekvenser en sådan avveckling skulle få för Mali, civilt och militärt, och hur det skulle påverka Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten. Moderaterna och Kristdemokraterna anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med en sådan bedömning.

Sverigedemokraterna anser att Sverige bör sätta en bortre tidsgräns för det militära engagemanget i Mali och att den svenska väpnade styrkan ska vara avvecklad senast den 31 december 2021.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig, föredragande i utrikesutskottet, telefon: 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdagen den 4 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2018/19:UföU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali  (publiceras 29 november)