Aktuellt

Förslag att svenskt deltagande i militär insats i Afghanistan fortsätter

Publicerad: 28 november 2019 klockan 12.16

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att Sverige fortsätter att delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan under 2020. SD och V reserverar sig mot förslaget.

Sedan 2015 har Nato på inbjudan av Afghanistans regering lett en utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i landet. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka deras förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet. Sverige har deltagit sedan starten.

Insatsen i Afghanistan förlängs under 2020

Den väpnade konflikten i Afghanistan har eskalerat trots att den afghanska regeringen har ökat sina fredsansträngningar. Utskottet håller med svenska regeringen om att Afghanistan har ett fortsatt behov av internationellt militärt stöd, särskilt på grund av det försämrade säkerhetsläget.

Utskottet föreslår därför att riksdagen godkänner att Sveriges deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan förlängs till den 31 december 2020. Den svenska styrkan på plats ska bestå av högst 50 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer.

SD och V och reserverar sig

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tycker inte att insatsen ska förlängas och säger därför nej till förslaget.

Kontaktperson för media

Ingrid Svensson, föredragande utrikesutskottet, telefon 08-786 48 89, e-post ingrid.svensson@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 4 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Dokument

Utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (publiceras 29 november)