Aktuellt

Ja till förslag om sänkt skatt på drivmedel

Publicerad: 29 november 2019 klockan 10.02

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sänka koldioxidskatten på bensin och diesel. Skattesänkningen görs för att motverka de ökade priser på bensin och diesel som kan uppstå i och med den årliga indexuppräkningen och den så kallade reduktionsplikten.

Regeringen föreslår att koldioxidskatten och energiskatten på bensin sänks med totalt 15 öre per liter för bensin med totalt 9,3 liter för diesel. Enligt regeringen genomförs sänkningen för att motverka ökade priser för konsumenterna när inblandningen av biodrivmedel kommer att öka i och med den reduktionsplikt som infördes 2018. Sänkningen görs också för att motverka ytterligare ökade priser som den årliga indexuppräkningen av koldioxid- och energiskattesatserna medför.

Inblandat biobränsle inte längre skattebefriat

Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. I samband med att reduktionsplikten infördes ändrades skattereglerna för bensin och diesel så att samma koldioxidskattenivå gäller för hela bränsleblandningen, oavsett hur mycket av blandningen som består av biobränsle. Tidigare har det inblandade biobränslet varit skattebefriat.

Kontaktperson för media

Mikael Pyka, föredragande i skatteutskottet, telefon 08-786 57 78, e-post mikael.pyka@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Tisdag den 4 december

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU15: Sänkt skatt på drivmedel