Aktuellt

Nordiska talmansdagar

Publicerad: 4 november 2019 klockan 13.20

I samband med det Nordiska rådets session i Stockholm den 28–31 oktober stod talman Andreas Norlén värd för ett möte med talmän från de nordiska länderna och de självstyrande områdenas talmän.

Utöver det nordiska talmansmötet deltog talmannen i flera andra aktiviteter under sessionsveckan. Andreas Norlén var, tillsammans med den svenska delegationen till Nordiska rådet, värd för en lunch i syfte att högtidlighålla riksdagens demokratijubileum. Talmannen deltog också när det Nordiska rådet delade ut sina priser inom litteratur, barn- och ungdomslitteratur, film, musik och miljö.

– Temat för det svenska ordförandeskapsprogrammet i Nordiska rådet är ”Norden var dag – demokrati och folklig förankring”. Jag tycker att dessa ord ringar in kärnan i vårt samarbete, sade Andreas Norlén när han hälsade det Nordiska rådet välkomna till Sveriges riksdag.

Det Nordiska rådet

Under 2019 är Sverige ordförande i Nordiska rådet. President i rådet är Hans Wallmark (M) och vice president är Gunilla Carlsson (S). Riksdagen firar 100 år av demokrati i Sverige och Nordiska rådets svenska delegation uppmärksammar detta i sitt ordförandeskapsprogram och under sessionen, tillsammans med frågor som jämställdhet, klimat, gränshinder och digitalisering. Sessionen är årets största nordiska forum för dialog mellan parlamentariker, statsministrar och en rad andra ministrar från hela Norden. Under det Nordiska rådets session i riksdagen arrangerades en mängd debatter och möten. Flera delar av programmet kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Talmannens välkomstanförande i kammaren vid öppning av Nordiska rådets 71:a session den 29 oktober

Det talade ordet gäller

Ärade nordiska talmän,
Statsministrar,
Statsråd,
Parlamentariker,
Mina damer och herrar,

Som talman i Sveriges riksdag har jag den stora äran att få hälsa er varmt välkomna till Stockholm, riksdagen och Nordiska rådets 71:a session.

Ur ett svenskt perspektiv har det gått drygt ett år sedan riksdagsvalet. Det följdes av en rekordlång regeringsbildning och ett delvis nytt parlamentariskt läge. Riksdagens kammare – och presscenter! - har sällan varit föremål för så stort intresse som under det gångna året.

Sedan i vintras är vi dock igång som vanligt med utskottssammanträden, budgetbehandling och voteringar. Det går för högtryck vissa dagar och det känns faktiskt en smula ovant att jag inte ska få svinga klubban här inne på en hel vecka.

Ja, val, regeringsbildningar eller regeringsombildningar har präglat flertalet av de nordiska länderna och de självstyrande områdena under det senaste året.

Allt detta; val, valrörelse och väljarmöten finns förstås i varje parlamentarikers DNA. Det är också en mycket konkret manifestation av demokratin.

Här i riksdagen är vi mitt uppe i vårt firande av demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan när riksdagen beslöt att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Riksdagens jubileum tar fasta på historiska segrar, men också på demokratins villkor i dag och utmaningar i morgon.

Tack vare insatser och uppoffringar och hårt arbete av dåtidens rösträttskämpar kan vi alla i dag gå till valurnorna. Nu är demokratin en självklar del av de nordiska länderna, en del av den värdegrund som kännetecknar våra samhällen.

Hur vår demokrati bäst utformas framöver beror dock på många faktorer och vi måste arbeta långsiktigt och målmedvetet för att vinna varje ny generation för demokratins ideal.

Även det är något jag tror att vi gör bäst tillsammans. Det nordiska samarbetet bidrar till utveckling och framsteg både för de enskilda länderna och för vår region som helhet på en mängd olika områden. Vi är också partners i demokrati på den internationella arenan.

Temat för det svenska ordförandeskapsprogrammet i Nordiska rådet är ”Norden var dag – demokrati och folklig förankring”. Jag tycker att dessa ord ringar in mycket av kärnan i vårt samarbete.

Steg för steg finner vi praktiska lösningar på konkreta problem i vardagen för människor, företag och organisationer. Parlament och regeringar samverkar i en mängd olika frågor. Vi gör gemensamma internationella insatser, baserade på våra gemensamma värderingar. Vi arbetar pragmatiskt, resultatinriktat och nära. Under det nordiska talmansmötet, som ägde rum idag på förmiddagen, talade vi mycket om arbetet mot gränshinder och konstaterade att det är av stor betydelse och behöver prioriteras högt.

Mina damer och herrar,

Det finns bara ett land i världen som nämner Sverige i sin nationalsång. Det landet är dock inte Sverige, utan Polen. Dessutom lär det vara med en mindre smickrande referens till vår dåtida krigskonst. Den svenska nationalsången lyfter som ni vet istället fram det nordiska perspektivet. Ja, ni vet hur vi sjunger om ”du gamla, du fria, du fjällhöga nord”. Danmark får ursäkta det sista, ni räknas med ändå.

Vi avslutar sedan nationalsången med orden ”Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden”. Jag låter dessa ord avsluta även här och hoppas att de understryker den vikt vi svenskar lägger vid det nordiska samarbetet och samtidigt får er alla att känna er riktigt välkomna till riksdagen och redo att inleda arbetet under Nordiska rådets 71:a session. Än en gång: Varmt välkomna!

Mer information