Aktuellt

Ändrade regler ska underlätta för den som vill flytta sin pensionsförsäkring

Publicerad: 7 november 2019 klockan 14.36

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag om en effektivare flytträtt av försäkringssparande. Utskottet menar samtidigt att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka konsumentmakten och förbättra rätten att flytta sitt försäkringssparande.

De avgifter som försäkringsföretagen tar ut i samband med flytt är fortfarande i många fall omotiverat höga. Det leder bland annat till att den som sparar blir låst vid ett företag och att konkurrensen hämmas. Lagförslaget innebär bland annat att det införs nya regler i försäkringsrörelselagen som förtydligar och begränsar vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Dessutom innebär lagförslaget att det förtydligas i inkomstskattelagen att pensionsförsäkringar får flyttas utan att personens skatt påverkas.

Ytterligare åtgärder krävs för fond- och depåförsäkringar

Finansutskottet anser dock att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka konsumentmakten och rätten att flytta sitt försäkringssparande. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och depåförsäkringar från traditionella livförsäkringar. Syftet med detta är att ytterligare begränsa vilka avgifter företagen får ta ut vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

Kontaktperson för media

Camilla Holmén, utskottsråd i finansutskottet, telefon: 08-786 43 42, e-post: camilla.holmen@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdagen den 13 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU14 En effektivare flytträtt av försäkringssparande (publiceras den 8 november)