Aktuellt

Socialutskottet föreslår ja till att hjälp med andning ska vara ett grundläggande behov

Publicerad: 10 oktober 2019 klockan 11.10

Uppdaterad: 10 oktober 2019 klockan 15.33

Regeringen vill ändra i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det innebär att andning ska ses som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringen föreslår att hjälp med andning ska utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En anledning är enligt regeringen att det finns många personer, framför allt barn, som har behov av hjälp med andning som i dag inte tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt. I fall där andningshjälp kan ges som egenvård skulle behoven då kunna tillgodoses genom personlig assistans.

Regeringen anser samtidigt att sondmatning inte behöver föras in i lagtexten som ett eget grundläggande behov. Detta eftersom hjälp med sondmatning ingår i det grundläggande behovet måltider, enligt ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 november 2019. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att alla hjälpmoment ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller hjälp med andning och sondmatning.

Tillkännagivande från riksdagen

Förslaget om att andning ska vara ett grundläggande behov i LSS kommer från en uppmaning till regeringen, ett tillkännagivande, som riksdagen beslutade om i december 2018. Genom ställningstagandena om andning och sondmatning anser regeringen att riksdagens tillkännagivande har behandlats färdigt.

Fler förslag att vänta

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om ett antal förslag som gäller personlig assistans och som ska genomföras under mandatperioden. Till exempel ska definitionen av föräldraansvar och rätten till personlig assistans för egenvård utredas.

SD, V och KD har synpunkter på kommande förslag

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har synpunkter på regeringens kommande förslag i tre reservationer. SD anser bland annat att det är viktigt att sondmatning förs in som ett grundläggande behov i lagtexten och att alla moment vid alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.

V och KD är positiva till att regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram ett lagförslag om att alla moment vid andningshjälp och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. Men samtidigt bör beredningen av ett nytt förslag ta upp alla moment vid alla grundläggande behov och inte bara andningshjälp och sondmatning. V anser slutligen att regeringen bör tillsätta en ny utredning som får i uppdrag att se över hela LSS med anledning av den förändring av hur lagarna tillämpas som skett de senaste åren.

Kontaktperson för media

Anna Rune, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 41 90, e-post anna.rune@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt 15 oktober och beslut 16 oktober. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU3 Personlig assistans för hjälp med andning (publiceras 10 oktober)