Aktuellt

Riksdagsledamöter deltog i Natos parlamentariska församlings höstsession i London

Publicerad: 11 oktober 2019 klockan 08.34

Fem ledamöter av riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling deltog i församlingens 65:e session i London den 11–14 oktober.

Under sessionen togs ett stort antal säkerhetspolitiska utmaningar upp: den ansträngda relationen till Ryssland, konsekvenser av utträdena ur kärnenergiavtalet med Iran, den fortsatta utvecklingen i Afghanistan, den ökande spänningen i Östersjöregionen och säkerhetssituationen i Nordatlanten samt i Medelhavsregionen.

Församlingen debatterade ett antal rapporter inom försvars- och säkerhetspolitik, civil- och ekonomisk säkerhet och inom vetenskap och teknologi. Därutöver antogs resolutioner mot bakgrund av rapporterna. Vid sessionen uppmärksammades också alliansens 70-årsjubileum.

Inför sessionen mötte den svenska delegationen brittiska experter på utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. De mötte även sina nordiska och baltiska kollegor.

Ledamöter

Den svenska riksdagsdelegationen som deltog i London består av:

Bakgrund

Riksdagen är sedan 2003 associerad medlem i Natos parlamentariska församling. Riksdagens Natodelegation består av fem medlemmar och fem suppleanter.

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 070-399 77 73, e-post eva.hjelm@riksdagen.se.