Aktuellt

Det bör utredas hur förhandsprövning inom public service ska gå till

Publicerad: 17 oktober 2019 klockan 13.41

Kulturutskottet vill att regeringen så snart som möjligt utreder möjligheten att införa ett system där det inte är regeringen som är den sista instansen när tjänster inom public service förhandsprövas. Utskottet riktar därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Kulturutskottet har behandlat regeringens proposition "Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025". I propositionen föreslår regeringen att det uppdrag och de villkor som gäller för de tre programföretagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio under den pågående tillståndsperioden i stort ska gälla även under nästa period.

Med anledning av utveckling och förändringar på medieområdet föreslår regeringen en del förändringar för att skapa mer ändamålsenliga regler för radio och tv i allmänhetens tjänst. Det handlar bland annat om att kärnverksamheten utvidgas till att omfatta program som tillhandahålls på vissa, öppna delar av internet och att viss andel av verksamheten på internet får räknas in i uppdraget.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringen bör utreda beslut vid förhandsprövning så snart som möjligt

År 2010 infördes ett system med förhandsprövning av nya tjänster inom public service. Det innebär att programföretagen kan anmäla nya tjänster av större betydelse, till exempel nya så kallade play-tjänster, till Myndigheten för press, radio och tv (MPRTV) för förhandsprövning om tjänsten påverkar marknaden och om tjänsten bidrar till att programföretaget uppfyller sitt uppdrag. Regeringen fattar beslut efter MPRTV:s prövning.

Kulturutskottet delar regeringens bedömning att det finns nackdelar med att det är regeringen som fattar beslut om förhandsprövning. Utskottet anser därför att regeringen så fort som möjligt ska tillsätta en utredning som ser över olika möjligheter att organisera förhandsprövningen så att regeringen inte är den sista instansen. Utskottet riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Kontaktperson för media

Maria Ljungkvist, föredragande i kulturutskottet, telefon 08-786 62 43, e-post maria.ljungkvist@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdagen den 23 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU2 Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025 (publiceras 18 oktober)