Aktuellt

Klimat, säkerhet och demokrati debatteras när Nordiska rådet möts i Stockholm

Publicerad: 23 oktober 2019 klockan 07.54

Den 28–31 oktober samlas nordiska parlamentariker, statsministrar och en rad andra ministrar i Stockholm till Nordiska rådets 71:a session. Högt på agendan står bland annat hållbarhet, klimat och säkerhetsfrågor. Under sessionen arrangeras även en frågestund med ungdomsfokus, en aktualitetsdebatt på temat klimat samt ett panelsamtal om metoo-rörelsen inom kultursektorn i Norden.

Nordiska rådets svenska delegation. Gunilla Carlsson (S) och Hans Wallmark (M).

Under 2019 är Sverige ordförande i Nordiska rådet. President i rådet är Hans Wallmark (M) och vice president är Gunilla Carlsson (S). Foto: Mikael Kristenson/Sveriges riksdag

Under 2019 är Sverige ordförande i Nordiska rådet. Den årliga sessionen arrangeras därför i Sveriges riksdag. I sitt ordförandeskapsprogram lyfter Nordiska rådets svenska delegation fram demokrati, jämställdhet, gränshinder och digitalisering som prioriterade frågor. Även dessa frågor kommer att behandlas under sessionen.

– Det är med glädje och förväntningar Sveriges riksdag står värd för årets session med Nordiska rådet. Med start 28 oktober kommer Stockholm att stå i centrum för samtal och dialog nordister emellan från parlament och regeringar. Det svenska ordförandeprogrammet för 2019 präglas av vårt eget år med demokrati och delaktighet i centrum. Debatterna kommer att spänna över breda områden med start i ett toppmöte tillsammans med Nordens regeringschefer, säger Hans Wallmark (M), Nordiska rådets president under 2019.  

Gunilla Carlsson (S) är under 2019 vice president i Nordiska rådet.

– Jag ser fram emot vår session i Stockholm och jag är glad över att vi kommer att uppmärksamma många högst aktuella frågor. Att vi i Nordiska rådet debatterar och diskuterar klimat och hållbarhet, demokrati och folkligt inflytande och inte minst metoo visar att rådet är relevant och tar upp ämnen som är viktiga, inte bara i Norden, men även globalt, säger Gunilla Carlsson (S).

Plenum

Sessionen inleds med ett toppmöte där Nordiska rådets 87 ledamöter och de nordiska statsministrarna möts och debatterar klimatfrågor och hållbar omställning. De nordiska parlamentarikerna har vid toppmötet möjlighet att ställa konkreta frågor till statsministrarna om både klimat och andra områden. Den oroliga internationella situationen innebär att säkerhets- och försvarsfrågor får en allt större betydelse i det nordiska samarbetet, något som också kommer att sätta sin prägel på debatterna. Andra områden som kommer att diskuteras rör migration, integration, hedersförtryck, miljöfrågor och den nordiska arbetsmarknaden.

Ledamöterna fattar under sessionen ett flertal beslut i olika frågor, så kallade rekommendationer, som riktar sig till Nordiska ministerrådet eller till de nordiska ländernas regeringar. Vid sessionen presenteras även ett stort antal nyväckta medlemsförslag för en första diskussion i plenarförsamlingen.

Nordiska rådets svenska delegation. Gruppbild.

Nordiska rådets svenska delegation. Riksdagen väljer för varje riksmöte 20 ordinarie ledamöter och 20 suppleanter till den svenska delegationen till Nordiska rådet. Foto: Mikael Kristenson/Sveriges riksdag

Övriga arrangemang

Mot bakgrund av det svenska ordförandeskapsprogrammet äger ett antal arrangemang rum i samband med sessionen. Bland annat bjuder Nordiska rådet in representanter från föreningslivet och civilsamhället till en frågestund där möjlighet ges att ställa frågor till nordiska parlamentariker om demokrati, jämställdhet och digitalisering. I samband med sessionen uppmärksammas klimatfrågorna vid en aktualitetsdebatt som inleds av klimatforskaren Michael Tjernström. En uppföljning av Nordiska ministerrådets debattserie #metoo i kultursektorn i Norden anordnas i form av ett panelsamtal där både slutsatser och åtgärder som vidtagits kommer att diskuteras.

Prisutdelningen

Den 29 oktober äger Nordiska rådets prisutdelning rum i Konserthuset i Stockholm. Då delas priser ut inom litteratur, barn- och ungdomslitteratur, musik, film och miljö. Vid prisceremonin deltar samtliga sessionsdeltagare, prisnominerade, branschrepresentanter och inbjudna gäster.

Bakgrund

Nordiska rådet grundades 1952 och består av 87 valda parlamentsledamöter från de fem nordiska länderna samt de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Tillsammans arbetar de för att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i.

Mer information

De delar av sessionen som hålls i riksdagens kammare är öppna för allmänhet och media. Stora delar av programmet går även att se via riksdagens webb-tv direkt eller i efterhand.

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 70 993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se.