Aktuellt

Nordiska rådets session tog plats i riksdagen

Publicerad: 28 oktober 2019 klockan 09.21

Den 28 oktober–31 oktober pågick Nordiska rådets session i riksdagen. Under veckan arrangerades en mängd debatter och möten. Du kan se delar av programmet i efterhand via riksdagens webb-tv.

Måndag 28 oktober

Frågestund

Nordiska rådet bjuder in representanter från NGO:s och civilsamhället till en frågestund där möjlighet ges att ställa frågor till nordiska politiker inom områdena Digitalisering och digital kompetens – nya förutsättningar för demokratin samt Demokrati och jämställdhet – ur ungas perspektiv. Frågestunden har ungdomsfokus, vilket återspeglas i de organisationer som bjuds in.

Tid: Måndag den 28 oktober klockan 17.15–18.15
Plats: Förstakammarsalen

Webbsändning på skandinaviska och originalljud. Sändningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv i originalljud.

Webb-tv: Nordiska rådets frågestund - originalljud

Tisdag 29 oktober

Plenum

Nordiska rådets 71:a session öppnas formellt på tisdagen och efterföljs bland annat av temadebatt med de nordiska statsministrarna.

Tid: Tisdag den 29 oktober klockan 14–17.30
Plats: Riksdagens kammare

Besök riksdagen

Plenum är öppet för allmänhet och media och går att se direkt via webb-tv. Plenum tolkas till skandinaviska och engelska. Sändningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv i originalljud.

Webb-tv: Nordiska rådets plenum - originalljud

Onsdag 30 oktober

Plenum

Under onsdagens plenum behandlas bland annat samarbetsministrarnas redogörelse för 2019, internationellt samarbete och nya medlemsförslag om kultur samt välfärdsfrågor.

Tid: Onsdag den 30 oktober klockan 9–12 och klockan 14–18.30
Plats: Riksdagens kammare

Besök riksdagen

Plenum är öppet för allmänhet och media och går att se direkt via webb-tv. Plenum tolkas till skandinaviska och engelska. Sändningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv i originalljud.

Webb-tv: Nordiska rådets plenum - originalljud

Torsdag 31 oktober

Plenum

Under torsdagens plenum hålls en aktualitetsdebatt på temat klimat med klimatprofessor Michael Tjernström. Dessutom behandlas nya medlemsförslag och en ny president och vice president väljs för 2020.

Tid: Torsdag den 31 oktober klockan 8.30–11.30 och klockan 12.30–15
Plats: Riksdagens kammare

Besök riksdagen

Plenum är öppet för allmänhet och media och går att se direkt via webb-tv. Plenum tolkas till skandinaviska och engelska. Sändningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv i originalljud.

Webb-tv: Nordiska rådets plenum - originalljud

Paneldiskussion/uppsummering metoo

På initiativ av den svenska delegationen till Nordiska rådet anordnas ett panelsamtal för att tala om metoo-rörelserna inom kultursektorerna i Norden, en uppföljning av Nordiska ministerrådets debattserie ”#metoo i kultursektorn i Norden”, som genomfördes under februari 2019. Panelsamtalet kommer bland annat att beröra slutsatserna från debattserien samt vilka åtgärder som vidtagits politiskt och inom kulturbranschen och vilken effekt dessa fått.

Tid: Torsdag den 31 oktober klockan 11.30–12.30
Plats: Riksdagens presscenter

Panelsamtalet är öppet för media och hålls på skandinaviska. Sändningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv i originalljud.

Webb-tv: Nordiska rådets panelsamtal om #metoo

Följ sessionen på sociala medier

Press

Stora delar av sessionen är öppen för media. Journalister och fotografer som vill arbeta i Riksdagshuset under sessionen behöver ha en ackreditering, antingen riksdagens pressackreditering eller Nordiska rådets ackreditering.

Om ackreditering och planerade pressträffar

Mer information om sessionen