Aktuellt

Kränkningar av demokratiska rättigheter diskuterades på Europarådets höstmöte

Publicerad: 4 oktober 2019 klockan 12.34

Den 30 september–4 oktober höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, möte i Strasbourg. Elva ledamöter från riksdagens delegation till Europarådet deltog. Frankrikes president Emmanuel Macron höll ett tal om demokrati och rättsstatens principer med anledning av det pågående franska ordförandeskapet för Europarådet. Under veckan debatterades även andra ämnen, bland annat behovet av snabba lösningar för att rädda människor på Medelhavet.

I plenum hölls en rad debatter mot bakgrund av resolutioner och rekommendationer förberedda i församlingens utskott. Bland annat debatterades frågan om ett stärkt skydd för visselblåsare, behovet av en gemensam standard för ombudsmansfunktionen i medlemsländerna och inriktningen på Europeiska utvecklingsbankens arbete.

Macron höll tal

I egenskap av ordförandelandets president, vilket sammanfaller med firandet av Europarådets 70-årsjubileum, talade Frankrikes president Emmanuel Macron bland annat om Europarådets historiska roll och respekten för fundamentala rättigheter. Han lyfte även den kris som Europarådet gått igenom rörande Rysslands roll och plats i Europarådet. Vid sessionen adresserade även Frankrikes Europaminister Amélie de Montchalin och Europarådets nytillträdda generalsekreterare Marija Pejcinovic Buric församlingen och svarade på frågor från parlamentets medlemmar.

Svenska ledamöter i ett flertal debatter

Under sessionsveckan deltog de svenska ledamöterna vid en mängd debatter. Alexander Christiansson (SD) lyfte fram betydelsen av garanterad yttrandefrihet i en debatt om stärkt skydd för visselblåsare och Momodou Malcolm Jallow (V) och Ann-Britt Åsebol (M) talade i en debatt om gemensam standard för ombudsmansfunktionen. Båda konstaterade att institutionen har sitt ursprung i Sverige. Jallow (V) deltog även i den brådskande debatten om att rädda människor på Medelhavet och debatten om gynekologiskt våld.

Tre svenska ledamöter deltog i aktualitetsdebatten som behandlade frågan om kränkningar av demokratiska rättigheter i samband med lokalvalen i Moskva den 8 september. Debatten inleddes med en protestaktion från åhörarplatserna i plenarförsamlingen. Boriana Åberg (M) och Carina Ohlsson (S) lyfte fram organisationens syfte – att värna demokrati, mänskliga fri- och rättigheter liksom rättsstatens principer. Ohlsson (S) påminde om att parlamentarikernas roll i församlingen är att värna demokratin, inte att ursäkta sina regeringars kränkningar. Åberg (M) konstaterade att den ryska befolkningen förtjänar samma grad av frihet som vi gör.

Även Annicka Engblom (M) deltog i denna debatt. Hon pekade på det som utmärkt sig i efterspelet av demonstrationerna, den breda uppslutningen i det civila samhället för att stötta de som protesterat, vilket är något som Europarådets parlamentariker på alla tänkbara vis måste understödja.

Svensk utsedd till rapportör för att bekämpa intolerans i Europa

Momodou Malcolm Jallow (V) valdes av utskottet för likabehanling och icke-diskriminering till rapportör för nätverket No Hate Parliamentary Allience, för den kommande tvåårsperioden. Jallow (V) valdes även till rapportör för frågan om bekämpandet av afrofobi i Europa. Sverige har nu tre rapportörer, då granskningsutskottet tidigare i år valde Azadeh Rojhan Gustafsson (S) till rapportör för Polen och Thomas Hammarberg (S) till rapportör för Turkiet.

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling:

Mer information

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.