Aktuellt

Gruppledarnas överenskommelse om riksdagsarbetet under coronakrisen har förlängts

Publicerad: 15 april 2020 klockan 14.17

Uppdaterad: 18 juni 2020 klockan 11.37

Gruppledarnas överenskommelse om riksdagsarbetet under coronakrisen gäller till och med den 7 september. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att riksdagen kan fullgöra sina uppgifter även om ett större antal riksdagsledamöter inte kan delta i riksdagsarbetet.

Generellt gäller att riksdagens samtliga ledamöter, som inte är sjukskrivna, föräldralediga eller tjänstlediga på annan grund, fortfarande är i tjänst och ska fullgöra sina uppdrag, om än delvis i andra former än vanligt.

– Jag välkomnar att gruppledarna förlängt sin överenskommelse. Den ger riksdagen goda förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete. Jag är tacksam för att riksdagens ledamöter verkligen lever upp till det som står i överenskommelsen om att varje ledamot är i tjänst, även om bara 55 ska vara på plats när riksdagen fattar beslut. Ledamöterna har fortfarande fulla arbetsdagar, men nu ofta framför datorn eller vid telefonen sysselsatta med distansmöten, säger talman Andreas Norlén.

Voteringar

Sammanträden med debatter och beslut i riksdagens kammare fortsätter men med endast 55 ledamöter som deltar i besluten. Vilka de voterande ledamöterna är bestäms av partierna inför varje omröstning. Ledamöterna ska fördelas procentuellt i enlighet med kammarens ordinarie mandatfördelning för att spegla valresultatet.

Utskotten och EU-nämnden

Utskotten och EU-nämnden arbetar vidare men med möjlighet för många ledamöter att ansluta till sammanträden digitalt. För att underlätta arbetet kan partierna, enligt överenskommelsen, nominera ett valfritt antal ledamöter till extrasuppleanter i ett valfritt antal utskott samt EU-nämnden. Så har skett och dessa extrasuppleanter valdes den 18 mars.

Överenskommelse om kammarens och utskottens arbete med anledning av spridningen av covid-19 (pdf, 88 kB)