Aktuellt

Socialutskottet föreslår ja till tillfälliga ändringar i smittskyddslagen

Publicerad: 15 april 2020 klockan 11.28

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i smittskyddslagen för att kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset. Förslaget ger bland annat regeringen rätt att utfärda särskilda föreskrifter som avser tillfällig nedstängning av exempelvis köpcentrum och restauranger. Utskottet föreslår ett förtydligande tillägg som innebär att sådana föreskrifter bara får utfärdas om riksdagens beslut inte kan avvaktas.

Förslaget innebär att det införs bestämmelser i smittskyddslagen som innebär att regeringen, inom grundlagens ramar, får rätt att utfärda vissa föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset. De nya bestämmelserna gäller sådana situationer som för närvarande inte tydligt omfattas av smittskyddslagstiftningen eller där sådan lagstiftning för närvarande är otillräcklig men där det finns ett behov av att mycket snabbt kunna vidta särskilda åtgärder.

Föreskrifterna ska enligt regeringens förslag få avse:

  • tillfälliga begränsningar för folksamlingar,
  • tillfällig nedstängning av köpcentrum och andra handelsplatser,
  • tillfällig nedstängning av sociala och kulturella mötesplatser, såsom barer, nattklubbar, restauranger, kafeterior, gym- och sportanläggningar, bibliotek, museer och allmänna samlingslokaler,
  • tillfällig nedstängning eller andra begränsningar i fråga om transporter eller att använda infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser eller buss- eller järnvägsstationer,
  • tillfälligt möjliggörande av inbördes handel eller omfördelning av läkemedel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning när det gäller privata vårdgivare och andra privata aktörer, eller
  • tillfälliga åtgärder av annat liknande slag.

Om regeringen utfärdar någon av dessa föreskrifter ska de i varje enskilt fall omedelbart prövas av riksdagen. Att prövningen sker omedelbart bör enligt utskottet innebära att det sker inom ett fåtal dagar.

Viktigt att ge regeringen förutsättningar att agera skyndsamt

Socialutskottet anser att det skyndsamt måste säkerställas att alla adekvata åtgärder kan vidtas för att kunna hantera spridningen av det virus som orsakar covid-19. Det är svårt att förutse när läget förändras och det uppkommer behov av åtgärder som går längre än dem som regeringen redan har vidtagit. Det är därför viktigt att det finns ett regelverk som ger regeringen förutsättningar att skyndsamt fatta nödvändiga beslut om åtgärder så fort ett behov uppkommer.

Utskottet föreslår ett förtydligande tillägg som innebär att regeringen endast får utfärda föreskrifterna om det inte går att vänta på riksdagens beslut.

M, KD och L reserverar sig mot delar av förslaget

Moderaterna anser att de delar av förslaget som rör omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning när det gäller regioner och kommuner samt omfördelning av skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning när det gäller privata vårdgivare och andra privata aktörer bör omformuleras.

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att regeringen ska återkomma med förslag som innebär att enskilda som drabbas av någon av de aktuella föreskrifterna som huvudregel ska ersättas.

Liberalerna anser att regeringen bör se över frågan om en kommande oberoende utvärdering av de åtgärder som regeringen kan komma att vidta med stöd i den tillfälliga lagen.

Kontaktperson för media

Johanna Huitfeldt, utskottsråd, telefon: 08-786 48 70, e-post: johanna.huitfeldt@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdag den 16 april

Dokument

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU20: Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter