Aktuellt

Civilutskottet föreslår ja till tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

Publicerad: 2 april 2020 klockan 16.25

Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor. De tillfälliga reglerna ska göra det möjligt att genomföra stämmorna på ett sätt som minskar risken för att coronaviruset sprids.

En konsekvens av coronavirusets spridning är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att på ett säkert sätt delta i de årsstämmor som ska äga rum under de kommande månaderna. För att aktieägare och medlemmar ska kunna delta och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt föreslår regeringen tillfälliga regler för stämmor.

Bestämmelserna gäller bland annat för aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

Fullmakt, poströstning och ombud

Med de tillfälliga reglerna ökar möjligheten för aktieägare och medlemmar att poströsta eller att lämna in en fullmakt för att delta i stämman via ombud. Reglerna om vem som får anlitas som ombud lättas också upp, och det blir möjligt för ett ombud att företräda ett större antal aktieägare eller medlemmar.

Enligt förslaget ska de nya reglerna gälla under perioden 15 april till 31 december 2020.

Kontaktperson för media

Emma Hellman, föredragande i civilutskottet, telefon 08-786 52 93, e-post: emma.hellman@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Fredag den 3 april.

Dokument

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU26 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter