Aktuellt

Pandemin påverkar riksdagsarbetet under hösten

Publicerad: 24 augusti 2020 klockan 15.10

Den pågående pandemin kommer att påverka riksdagens arbete även under hösten med endast 55 ledamöter på plats vid omröstningar, men alla 349 ledamöter är fortsatt i tjänst precis som under våren.

De särskilda arbetsformer som gällde under våren kommer att fortsätta gälla i höst. Utgångspunkten för detta är de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger. Syftet är att det parlamentariska arbetet ska kunna pågå samtidigt som risken för smittspridning minskas.

Utskotten ska kunna träffas fysiskt

En förändring inför höstens arbete är att talmannen och gruppledarna har kommit överens om att utskotten och EU-nämnden ska få möjlighet att ha fysiska sammanträden med i princip samtliga 17 ledamöter närvarande. Utskotten kommer därför att använda större lokaler än sina vanliga sammanträdesrum för att ledamöterna ska kunna hålla distans.

Det kommer också fortsatt att vara möjligt för ledamöter att delta i sammanträden digitalt.

I mars valde riksdagen ett stort antal extrasuppleanter till utskotten och EU-nämnden för att säkra bemanningen. Extrasuppleanter kommer att finnas kvar under hösten, utom i konstitutions-, utrikes- och försvarsutskottet.

55 ledamöter vid omröstning

Gruppledarna har tidigare kommit överens om att endast 55 ledamöter ska vara på plats vid omröstning i kammaren, även om alla 349 också fortsatt är i tjänst. Nu har överenskommelsen förlängts och gäller till och med den 17 december.

Inför varje omröstning bestämmer partierna vilka ledamöter som ska vara på plats och rösta. Det är alltså inte samma 55 ledamöter som deltar i varje omröstning.

Sedan den 16 april är det fri sittning i kammaren vid voteringar. Med fri sittning kan ledamöterna sitta var som helst och därmed längre ifrån varandra.

Undantag vid riksmötets öppnande

Den 8 september äger riksmötets öppnande rum, det vill säga riksdagens arbetsår inleds. Talmannen har kommit överens med gruppledarna om att 190 ledamöter ska närvara i kammaren under öppnandet. Anledningen är att en omröstning med kvalificerad majoritet sker samma dag. Antalet ledamöter har bestämts till det antal (minst 175) som krävs för den omröstningen, samt en säkerhetsmarginal om 15 ledamöter för att inte riskera att för få ledamöter är på plats.

Coronapandemin gör att riksmötets öppnande i år skiljer sig från tidigare öppnanden. Ceremonin genomförs i kammaren, men inte i full skala.

För ytterligare information

  • Talmannens presstelefon 08-786 44 00
  • Riksdagsförvaltningens presstelefon 08-786 62 00