Aktuellt

Talmannen gjorde digitalt besök i Borås

Publicerad: 10 december 2020 klockan 09.35

Talman Andreas Norlén gjorde ett digitalt besök i Borås, Västra Götalands län, den 4 december. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Anders Danielsson.

Programmet hade fokus på demokrati och var ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Med anledning av den rådande pandemin skedde dialogen genom digitala möten.

På programmet stod föreläsning och samtal med elever på Sven Eriksonsgymnasiet, information och samtal om Borås Tingsrätts arbete under pandemin och om Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet, till exempel språkträning, samhällsinformation och folkbildning. Talmannen hade ett samtal med rektor Mats Tinnsten på Högskolan i Borås och fick även ta del av forskningen kopplad till informationssökning och internet, information om studentkårens arbete och en presentation av polisutbildningen. Studenterna fick möjlighet att ställa frågor till talmannen.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser.

Webbplatsen Fira demokratin!