Aktuellt

Debatt om Sveriges utrikespolitik

Publicerad: 10 februari 2020 klockan 10.40

Onsdag den 12 februari var det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde (S) inledde med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken.

Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året – i februari varje år. Då presenterar utrikesministern den utrikespolitiska deklarationen som anger vilken utrikespolitik regeringen vill driva. I samband med deklarationen debatterar riksdagspartierna sin syn på utrikespolitiken.

Utrikesdeklarationen 2020 på regeringens webbplats

Debatten var uppdelad i två delar. I den första delen deltog en företrädare från varje riksdagsparti. I debattens andra del fick de ledamöter som önskade få ordet tala.

Debatten var öppen för allmänhet och media och går att se i efterhand via webb-tv. Den första delen av debatten tolkas till engelska och teckenspråk.

Preliminär talarlista med debattregler

Webb-tv

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik. I utrikesnämnden diskuterar och samråder regeringen med riksdagen om utrikespolitiken. En del av det utrikespolitiska arbetet sker även inom ramen för EU-samarbetet.

Utrikespolitiken