Aktuellt

Öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning

Publicerad: 14 februari 2020 klockan 11.13

Den 20 februari håller civilutskottet en öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Tid: Den 20 februari klockan 9-12.
Plats: Förstakammarsalen, ingång via Norrbro 1A på Riksplan.

Under de senaste åren har ett antal åtgärder vidtagits för att minska problemen med överskuldsättning, det har både rört sig om lagstiftning och andra insatser. Utskottets ledamöter är bland annat intresserade av att få veta om det finns tendenser som kan urskiljas när det gäller vilka grupper som är och riskerar att bli överskuldsatta.

Hur arbetar olika myndigheter och kommunala budget- och skuldrådgivare för att stödja personer som är eller riskerar att hamna i överskuldsättning? Hur säkerställs en likvärdig budget- och skuldrådgivning i hela landet? Finns det behov av ytterligare åtgärder?

Program

Inledning
09.00–09.05 Civilutskottets ordförande Emma Hult (MP).

Anföranden

09.05–09.20 Cecilia Tisell, generaldirektör och Malin Lindquist Skogar, enhetschef, Konsumentverket.

09.20–09.30 Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten.

09.30–09.40 Karin Lundberg, tillförordnad områdeschef, Finansinspektionen.

09.40–09.55 Bodil Hallin, ordförande, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst (BUS).

09.55–10.05 Leif Klingensjö, sektionschef på arbetsmarknadssektionen, Sveriges Kommuner och Regioner.

10.05–10.15 Lars Zacharoff, VD, Finansbolagens förening.

10.15–10.25 Jessie Cargill-Ek, senior legal adviser, Bankföreningen.

10.25–10.40 Paus.

10.40–11.10 Frågor från utskottets ledamöter.

Ca 11.10–11.25 Lena Micko, civilminister, Finansdepartementet.

11.25–11.55 Fortsättning: Frågor från utskottets ledamöter.

Avslutning

Ca 11.55–12.00 Larry Söder (KD), vice ordförande i civilutskottet.

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Kontaktperson för media

Rebecca Heineman, föredragande i civilutskottet. E-post: rebecca.heinemann@riksdagen.se, telefon: 08-786 48 22.

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering