Aktuellt

Andre vice talmannen besökte Kalmar län

Publicerad: 13 januari 2020 klockan 16.50

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve besökte Kalmar län den 10–11 januari. Programmet hade fokus på demokrati och var ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med länsstyrelsen i Kalmar.

Riksdagen firar hela Sveriges demokrati och därför har det inom ramen för jubileet skapats en vandringsutställning om den svenska demokratins utveckling, som ska turnera i alla Sveriges län fram till 2022. Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve invigde demokratiutställningen på Kulturhuset i Oskarshamn.

Andre vice talman Lotta Johnsson står framför en portabel utställning om demokratijubiléet. Det ramlar konfetti på henne.

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve invigde utställningen Fira demokratin! på Kulturhuset i Oskarshamn. Foto: Dzenana Basic, Oskarshamns kommun

På programmet stod också ett besök på Stagneliusskolan med föreläsning, frågestund och diskussion med eleverna. Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve träffade därefter lärare och elever på Linnéuniversitetet där forskningen vid Institutionen för medier och journalistik presenterades och aktuella mediefrågor diskuterades. Den andra dagen besökte andre vice talmannen Oskarshamn där hon fick ta del av kommunens verksamhet Kalejdo som tillhandahåller samhällsinformation och språkträning för utrikesfödda kvinnor.

25 personer står framför ett konferensbord.

Möte på Oskarshamns kommuns verksamhet Kalejdo. Foto: Dzenana Basic, Oskarshamns kommun

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Webbplatsen Fira demokratin!