Aktuellt

Skatteutskottet föreslår ny skatt på plastkassar

Publicerad: 23 januari 2020 klockan 12.05

Uppdaterad: 23 januari 2020 klockan 13.48

Den 1 mars ska en skatt på bärkassar av plast införas, det föreslår skatteutskottet. Skatten ska vara tre kronor per kasse. M och SD reserverar sig mot förslaget.

Rättelse: justering från "höjd skatt" till "ny skatt" 200123 kl 13:45.

EU-länderna har kommit överens om att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Som ett led i det arbetet föreslår regeringen en punktskatt som innebär att bärkassar av plast ska beskattas med tre kronor styck. För mindre och tunnare bärkassar blir skatten 30 öre styck. De kassar som berörs av förslaget är sådana som finns i affärer och används för att bära hem varor, däremot berörs inte sådana som är gjorda för att användas under en längre tid. Skatten ska betalas av den som tillverkar eller importerar fler än 40 kassar per tillfälle.

M och SD reserverar sig mot förslaget

Moderaterna och Sverigedemokraterna anser inte att en ny skatt på plastkassar kommer att lösa problemen med nedskräpning, och anser att skatten kommer att drabba barnfamiljer ekonomiskt. De anser därför att riksdagen bör säga nej till förslaget.

Kontaktperson för media

Mikael Pyka, utskottsråd i skatteutskottet, telefon: 08-786 57 78, e-post: mikael.pyka@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdagen den 29 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU13 Skatt på bärkassar (publiceras den 24 januari)