Aktuellt

Förslag om större komplementbyggnader utan krav på bygglov

Publicerad: 11 juni 2020 klockan 10.40

Från och med den 1 augusti ska det bli möjligt att uppföra komplementbyggnader på upp till 30 kvadratmeter utan bygglov. Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen ska säga ja till utskottets förslag om detta.

Civilutskottets förslag innebär att storleken på komplementbyggnader som får uppföras utan bygglov i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett fristående uthus, garage eller annan mindre byggnad.

Från och med den 1 mars i år utökades den tillåtna storleken på komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter. Civilutskottet anser att en motsvarande utökning även ska genomföras för komplementbyggnader. Syftet med utskottets förslag är att göra systemet med bygglovsbefriade åtgärder enklare och mer förutsebart för enskilda, byggbranschen och byggnadsnämnderna. Det bidrar även till ökad valfrihet för enskilda när de ska välja byggnadstyp.

Förslaget innebär att plan- och bygglagen ska ändras och den nya regeln föreslås börja gälla den 1 augusti 2020. Utskottets förslag har sin grund i en motion från Moderaterna.

Kontaktperson för media

Solmaz Vikström, föredragande i civilutskottet, telefon 08-786 48 75, e-post solmaz.vikstrom@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdagen den 16 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU22 Större komplementbostadshus (publiceras den 11 juni)