Aktuellt

Extra ändringsbudget: Förslag om ersättningar till riskgrupper och andra åtgärder

Publicerad: 22 juni 2020 klockan 14.23

Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder för att lindra samhällseffekterna av det nya coronaviruset. Bland annat föreslås ersättningar till personer i riskgrupp och kapitalinsatser till vissa statliga företag. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om Arlandas framtid. S, V och MP reserverar sig mot förslaget om tillkännagivande.

Det nya coronaviruset bedöms även fortsättningsvis få stora konsekvenser för samhället och den ekonomiska tillväxten. Därför föreslår regeringen nya åtgärder inom ramen för en nionde extra ändringsbudget.

Utvidgad rätt till bland annat sjukpenning

För att ytterligare skydda dem som har störst risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp föreslår regeringen tillfälligt utvidgad rätt till:

  • sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån
  • smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp
  • tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka.

Regeringen föreslår också kapitalinsatser i tre statligt ägda företag: SAS, Swedavia och Lernia, samt infrastrukturinsatser med koppling till det pågående utbrottet av covid-19. Däribland finns förslag om tillskott till ambulansflyg och tillfälligt stöd för driften av regionala flygplatser. Även bidrag till regional kulturverksamhet ingår som ett förslag till åtgärd.

Utgifterna ökar med 16,5 miljarder

Regeringens åtgärdsförslag innebär att statens utgifter ökar med totalt 16,3 miljarder kronor. Det mesta av summan finansierar ersättning till riskgrupper och kapitaltillskott till nämnda företag.

Utöver den summan föreslår finansutskottet att anslaget för bland annat sjukpenning utökas med 200 miljoner kronor. Sammantaget innebär det att statens utgifter ökar med 16,5 miljarder kronor enligt finansutskottets förslag.

Tillkännagivande om Arlandas framtid

Utöver att finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag vill utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om Arlandas framtid. Utskottet menar bland annat att det är avgörande för vår konkurrenskraft att vi har goda flygförbindelser inom och utom landet och att fortsatt utbyggnad av Arlanda är viktigt för jobb och tillväxt i hela Sverige.

S, V och MP reserverar sig

  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställer sig bakom regeringens förslag men invänder mot utskottets förslag om tillkännagivande om Arlandas framtid.
  • Vänsterpartiet invänder mot de delar av förslaget som gäller kapitalinsatser i SAS och stöd till regionala flygplatser. Partiet invänder också mot förslaget till tillkännagivande om Arlandas framtid.

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, föredragande finansutskottet, telefon 070-766 31 62, e-post hans.hegeland@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdag 23 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset.