Aktuellt

Ja till svenskt deltagande i militär insats i Mali

Publicerad: 4 juni 2020 klockan 09.27

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till svenskt deltagande i en multinationell militär insats i Mali. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Under det senaste året har det skett en markant ökning av de väpnade extremistgruppernas aktiviteter med omfattande attentat mot såväl militära som civila mål i gränsområdet mellan Mali, Burkina Faso och Niger. Mot den bakgrunden har Frankrike beslutat att bjuda in flera länder att delta i en multinationell specialförbandsstyrka som ska ingå i en befintlig franskledd militär insats i Mali. Styrkan ska bistå Malis säkerhetsstyrkor med att bekämpa väpnade terroristgrupper på Malis territorium samt även kunna verka på Nigers territorium.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige till och med den 31 december 2021 ska delta med en väpnad styrka i den franskledda insatsen i Mali. Den svenska styrkan beräknas under normala omständigheter bestå av högst 150 personer. Om behov uppstår ska styrkan tillfälligt kunna förstärkas med högst 100 personer.

Vänsterpartiet reserverar sig

Vänsterpartiet (V) håller inte med om utskottsmajoritetens förslag och reserverar sig därför mot det. Vänsterpartiet tycker att regeringen borde utreda hur Sverige kan utöka sitt bidrag i den pågående FN-ledda insatsen i Mali istället för att delta i en parallell insats i landet.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig, föredragande i utrikesutskottet, telefon: 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Torsdag den 11 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2019/20:UFöU4: Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (publiceras den 5 juni)