Aktuellt

Utskott föreslår ja till operativt militärt samarbete mellan Sverige och Finland

Publicerad: 4 juni 2020 klockan 15.18

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om operativt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland. M, C, KD och L har synpunkter på förslaget i en reservation.

Regeringen har föreslagit att det införs en lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Det innebär bland annat att regeringen får rätt att fatta vissa beslut om att ge eller ta emot militärt stöd inom ramen för samarbetet. Förutsättningarna för att finska militära styrkor ska kunna ge Sverige militärt stöd förbättras också genom andra lagändringar.

Försvarssamarbetet syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut med kvalificerad majoritet

I lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland finns delar som innebär att Sverige kan komma att överlåta myndighetsutövning till en annan stat. Beslut som gäller sådana frågor ska enligt regeringsformen fattas med kvalificerad majoritet. Det innebär att tre fjärdedelar av de riksdagsledamöter som röstar måste rösta ja till förslaget, samtidigt som minst hälften av alla riksdagsledamöter deltar i omröstningen.

Riksdagen skulle kunna fatta beslut före sommaren om att de föreslagna lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2020 som regeringen har föreslagit. Men eftersom riksdagen på grund av Covid-19-pandemin för närvarande fattar beslut med endast 55 ledamöter närvarande så föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att lagändringarna ska börja gälla den 15 oktober 2020 i stället. Utskottets förslag till nytt datum har satts efter samråd med regeringen.

M, C, KD och L har synpunkter på förslaget

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har synpunkter på regeringens förslag i en reservation. Partierna konstaterar att säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats de senaste åren. Därför föreslår partierna att lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland utvidgas till att omfatta även EU och Nato samt alla deras medlemsländer. Om fler länder skulle inkluderas i lagen skulle regeringen få större handlingsfrihet för att skydda landet i händelse av säkerhetspolitisk kris.

Kontaktperson för media

Eva Nilsson Mansfeld, föredragande utrikesutskottet, telefon 08-786 52 95, e-post eva.nilsson.mansfeld@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Datum för debatt och beslut är inte fastställda än. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (publiceras 12 juni)