Aktuellt

Regeringen bör utvärdera effekten av regionala skyddsombud

Publicerad: 14 maj 2020 klockan 10.46

Effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet bör utvärderas. Det anser arbetsmarknadsutskottet som föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en utredning med den inriktningen. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till regeringens förslag om utökade möjligheter att utse regionala skyddsombud.

Alla arbetsplatser med minst fem anställda ska bland personalen utse lokala skyddsombud som företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor. För arbetsplatser med minst 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Om en arbetsplats saknar skyddskommitté kan ett fackförbund, som har minst en medlem på arbetsplatsen, utse ett regionalt skyddsombud. Regeringen vill utöka den här möjligheten och föreslår att fackförbund ska kunna utse regionala skyddsombud, även när det saknas medlemmar på arbetsplatsen, så länge fackförbundet har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren.

Otydlig roll på förändrad arbetsmarknad

Enligt arbetsmarknadsutskottet har den svenska arbetsmarknaden förändrats på ett sätt som påverkar skyddsombudens arbete. En ökad rörlighet av anställda, fler småföretag med färre än fem anställda och en minskad anslutning till fackförbunden är exempel på det. Dessutom är arbetsmiljöarbetet enligt utskottet inte bara är en facklig fråga, utan en fråga för både arbetsgivare och anställda på en arbetsplats. Utskottet tycker också att det är otydligt vilken roll och vilket mandat de regionala skyddsombuden har och att regeringens förslag riskerar att öka otydligheten samt försvåra det lokala arbetsmiljöarbetet.

Utskottet poängterar vidare att det är orimligt att ta ställning till utökade möjligheter att utse regionala skyddsombud innan en utvärdering har gjorts av de regionala skyddsombudens verksamhet. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag och genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet.

Bakom förslaget till tillkännagivande finns motionsförslag från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

S, V och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet håller inte med om utskottets förslag och reserverar sig mot dem. Partierna anser att de regionala skyddsombuden spelar en avgörande roll för en fungerande lokal samverkan och att verksamheten är en central del av den svenska modellen för arbetsmiljöarbetet. Enligt partierna vore det olämpligt att skjuta på frågan om utökade möjligheter att utse regionala skyddsombud genom att tillsätta en ny utredning.

Kontaktperson för media

Björn Länsisyrjä, föredragande arbetsmarknadsutskottet, telefon: 08-786 54 84, e-post: bjorn.lansisyrja@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets bet 2019/20:AU13: Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

(publiceras 14 maj)