Aktuellt

Talmannen deltog i EU-seminarium

Publicerad: 14 maj 2020 klockan 08.37

Torsdagen den 14 maj deltog talman Andreas Norlén i ett direktsänt digitalt seminarium om EU och demokrati i coronakrisen.

Seminariet handlade bland annat om hur coronapandemin kan komma att påverka demokratin i EU och Sverige och vilka risker och möjligheter som finns när regeringar tar snabba beslut för att hantera en krissituation.

År 2020 har Sverige varit medlem i EU i 25 år och talmannen tog bland annat upp hur EU-medlemskapet har påverkat den svenska demokratin och riksdagens arbete:

– Riksdagen ska ha en central roll även i EU-arbetet eftersom en så stor del av vår lagstiftning har sin grund i EU. Jag vågar påstå att den svenska riksdagen har mer makt och är mer aktiv vad gäller EU-frågor än de flesta andra parlament i Europa. Vi har också infört en partiledardebatt om EU-frågor, vilket har stärkt riksdagens roll som central debattarena.

Deltagare i seminariet var, förutom talman Andreas Norlén, även Göran von Sydow, direktör för Svenska Institutet för Europapolitiska studier (Sieps). Seminariet modererades av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Om EU-seminariet på EU-kommissionens webbplats