Aktuellt

Kommuner bör kunna neka tillfälligt boende hemtjänst

Publicerad: 28 maj 2020 klockan 12.56

En kommun bör tillfälligt kunna neka hemtjänst till personer som är på kortare besök. Detta för att underlätta för ansträngda kommuner under covid-19-pandemin. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt ta fram ett sådant lagförslag. S, V, L och MP reserverar sig mot förslaget.

När en person vistas en kortare tid i en annan kommun än den kommun personen är bosatt i ska vistelsekommunen enligt lag och på begäran utföra de socialtjänstinsatser som bosättningskommunen beslutat om. Det gäller personer som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp, till exempel hemtjänst.

Covid-19-pandemin ger ansträngt läge i sommar

Den pågående covid-19-pandemin är en extraordinär situation med följdeffekter på vård och omsorg. Ett flertal kommuner har tvingats prioritera sina välfärdsinsatser, vilket även har påverkat kommunernas möjlighet att förse invånarna med hemtjänst. I flera kommuner är läget när det gäller personalförsörjningen inför sommaren mycket ansträngt. Mot den bakgrunden ser socialutskottet ett behov av ett tidsbegränsat undantag från kommuners skyldighet att utföra socialtjänstinsatser som beslutats i bosättningskommunen. Utskottet anser att kommunerna ska ha rätt att, om det bedöms nödvändigt, kunna neka tillfälligt boende hemtjänst.

Socialutskottet föreslår därför att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt ta fram ett sådant lagförslag och återkomma till riksdagen.

Ett utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

S, V, L och MP håller inte med

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig därmed mot förslaget om tillkännagivande. Partierna anser bland annat att det är viktigt att så långt det går värna människors frihet att även i svåra tider lämna hemmet och att frågan om hemtjänst för tillfälligt boende kan lösas genom dialog mellan de aktuella kommunerna.

Kontaktperson för media

Maria Karlsson, föredragande socialutskottet. Telefon: 08-786 67 67. E-post: maria.karlsson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är tisdagen den 2 juni. Planerad dag för beslut är onsdagen den 3 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets bet 2019/20:SoU24 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser