Aktuellt

Tredje vice talmannen besökte Blekinge

Publicerad: 11 mars 2020 klockan 11.04

Tredje vice talman Kerstin Lundgren besökte Blekinge län den 8–9 mars. Programmet hade fokus på demokrati och gjordes som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Sten Nordin.

Tredje vice talman Kerstin Lundgren står framför utställning med landshövding Sten Nordin

Tredje vice talman Kerstin Lundgren invigde demokratiutställningen på Blekinge museum tillsammans med landshövding Sten Nordin Foto: Charlotte Nordheim, Blekinge museum

Riksdagen firar hela Sveriges demokrati och därför har det inom ramen för jubileet skapats en vandringsutställning om den svenska demokratins utveckling, som ska turnera i alla Sveriges län fram till 2022. Tredje vice talman Kerstin Lundgren invigde demokratiutställningen på Blekinge museum.

Tredje vice talman Kerstin Lundgren sitter vid ett bord och äter lunch med elever

Tredje vice talman Kerstin Lundgren pratade med några elever vid lunchen på gymnasieskolan af Chapman i Karlskrona. Foto: Riksdagsförvaltningen

Tredje vice talmannen besökte även gymnasieskolan af Chapman i Karlskrona där det var föreläsning, frågestund och diskussion med eleverna. På programmet stod också ett panelsamtal om demokrati på länsstyrelsen och ett besök på kvinnojouren i Karlshamn. På F 17 i Ronneby blev det information och samtal om arbetet med jämställdhet.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Webbplatsen Fira demokratin!