Aktuellt

Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende

Publicerad: 23 mars 2020 klockan 13.12

Den 27 mars klockan 9 höll riksdagen en särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende. Liberalerna har begärt debatten. Från regeringen deltog kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Den särskilda debatten kan ses via webb-tv.

Ett parti kan begära att riksdagen i en särskild debatt som inte har samband med något ärende ska debattera en viss fråga. Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om och när den särskilda debatten ska ske. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

Särskild debatt hette tidigare aktuell debatt.