Aktuellt

Finansutskottet föreslår tidsbegränsad möjlighet till anstånd med inbetalning av vissa skatter

Publicerad: 24 mars 2020 klockan 14.56

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet ändringar i statens budget för 2020. Förslaget innebär en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av vissa skatter och avgifter. Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ.

Finansutskottets förslag syftar till att snabbt dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag i följderna av spridningen av coronaviruset. Utskottet bedömer det som ytterst angeläget att förslaget kan träda i kraft så snart som möjligt.

Utskottet anser att det är viktigt att snabbt vidta åtgärder för att stärka bekämpningen av virusutbrottet och dess följdverkningar. Det är också av stor betydelse att åtgärder snabbt vidtas för att dämpa effekterna av viruset för företag och samhällsekonomin.

Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att utskottet, med stöd av riksdagsordningen, på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagen.

Lagförslaget föreslås börja gälla den 30 mars 2020.

Ändrad beräkning av statens inkomster för 2020

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner en ändrad beräkning av statens inkomster för 2020. Förslaget om anstånd med inbetalning av vissa skatter och avgifter innebär att statens inkomster beräknas minska med 27 miljarder kronor 2020. För 2021 beräknas i stället inkomsterna öka med motsvarande belopp.

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Tunved, föredragande, finansutskottet, telefon 08-7866348, e-post: Ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdag den 26 mars.

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU53: Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter