Aktuellt

Riksdagen har övat uppgifter vid krig och krigsfara

Publicerad: 5 mars 2020 klockan 13.15

Den 5 mars genomfördes en kunskapshöjande övning för riksdagens ledamöter i kammaren. Övningen fokuserade på några av de uppgifter som kan bli aktuella för riksdagen vid krig och krigsfara.

Totalförsvarsövning 2020 i kammaren den 5 mars 2020. Kammaren är fullsatt med ledamöter och i förgrunden står en kon med testen

Den 5 mars 2020 genomfördes en övning för riksdagens ledamöter i kammaren. Då fick ledamöterna öva på att hantera processer som kan bli aktuella i riksdagen vid krig eller krigsfara. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagens övning är en del av den totalförsvarsövning som pågår i Sverige under 2020.

– Det har aldrig tidigare förekommit att hela kammaren har genomfört en övning av det här slaget. Men när en stor del av Sverige kraftsamlar för att stärka vår gemensamma förmåga är det naturligt att riksdagen deltar, sa talman Andreas Norlén.

Största totalförsvarsövningen på mer än 30 år

Övningen i riksdagen har genomförts inom ramen för den stora totalförsvarsövning som pågår under hela 2020, där över 400 aktörer är med. Det är den största övningen i sitt slag på 30 år. De som deltar övar på olika sätt, vid olika tider och i olika delar av landet.

Utgångspunkten är ett gemensamt scenario där samhällsviktiga funktioner har utsatts för olika typer av störningar, sabotage och cyberattacker. Det allvarliga läget har gjort att regeringen i övningen har fattat beslut om skärpt beredskap. Övningen i kammaren belyste olika uppgifter som kan bli aktuella för riksdagen i en sådan situation.

Riksdagens roll vid krig och krigsfara

Webb-tv: Pressträff med talman Andreas Norlén om riksdagens deltagande i Totalförsvarsövning 2020

För mer information

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon: 072-209 59 14, e-post: pernilla.eldblom@riksdagen.se