Aktuellt

Utskott säger ja till sänkt skatt på inkomster

Publicerad: 26 november 2020 klockan 17.02

Skatten ska sänkas för alla som har en förvärvsinkomst på över 40 000 kronor per år. Som mest kan skattesänkningen bli 1 500 kronor per år. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringens förslag innebär att skatten på förvärvsinkomster från exempelvis arbete, socialförsäkringsförmåner och pension sänks med upp till 1 500 kronor per person och år 2021.

Cirka 7,2 miljoner personer berörs

Totalt beräknas cirka 7,2 miljoner personer beröras av förslaget och den genomsnittliga skattesänkningen per person blir cirka 1 180 kronor per år. Full skattesänkning med 1 500 kronor ges till dem som har en inkomst på minst 240 000 kronor per år, eller 20 000 kronor per månad, vilket ungefär motsvarar inkomsten hos de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna. Under 2022 och 2023 ska skattesänkningen öka.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och ska börja gälla den 1 januari 2021.

Del av en grön skatteväxling

Som en del av en så kallad grön skatteväxling ska höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Skatteutskottet anser därför att det finns skäl att införa en skattesänkning för personer med förvärvsinkomster och föreslår att riksdagens säger ja till regeringens förslag.

Kontaktperson för media

Marianne Kilnes, föredragande skatteutskottet, telefon: 08-786 52 87, e-post: marianne.kilnes@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag den 2 december.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU14 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt