Aktuellt

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Publicerad: 27 november 2020 klockan 09.15

Den 1 december höll konstitutionsutskottet, KU ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterade sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogjorde för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2019–30 juni 2020. Ombudsmännen presenterade även en rapport om frihetsberövades situation under coronapandemin.

  • Tid: Tisdagen den 1 december klockan 11.00–13.00.
  • Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan.

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media. Antalet platser är begränsat med anledning av coronapandemin. Sammanträdet går även att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Riksdagens ombudsmän, JO

Webb-tv

Sammanträdet kan följas via riksdagens webb-tv. Justitieombudsmännen kommer att delta via videolänk.

Riksdagens webb-tv

Kontaktperson för media

Tony Holmstedt, utskottsassistent konstitutionsutskottet, tel: 08-786 44 14, e-post: tony.holmstedt@riksdagen.se