Aktuellt

Utskott vill ha förlängd ersättningsperiod till riskgrupper

Publicerad: 27 november 2020 klockan 16.17

Ersättningsperioden till riskgrupper med anledning av coronaviruset bör förlängas 90 dagar och kunna betalas ut till och med mars 2021. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag som gör detta möjligt.

De individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp om de smittas av covid-19 kan söka ersättning under perioden 1 juli till 31 december 2020. Ersättningarna i fråga är viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning.

Viktigt att det inte uppstår glapp i utbetalningen

Smittspridningen av covid-19 ökar nu i majoriteten av Sveriges regioner och den senaste tiden har det fattats beslut om skärpta allmänna råd för flera regioner. Socialförsäkringsutskottet anser mot den bakgrunden att ersättningsperioden till riskgrupper bör förlängas och att ersättning ska kunna betalas ut för ytterligare högst 90 dagar, och med totalt 274 dagar under perioden den 1 juli 2020 till 31 mars 2021. Enligt utskottet är det ytterst viktigt att det inte uppstår ett glapp i utbetalningen av ersättning till riskgrupper mellan två ersättningsperioder.

Utskottet föreslår därför att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag som möjliggör en förlängd ersättningsperiod.

Utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett utskottsinitiativ. Det innebär att ett utskott på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagsbeslut. Förslaget kommer alltså inte från en proposition från regeringen eller en motion från ledamöter, vilket annars är det vanliga.

SD och V vill att fler ska ha rätt till ersättning

Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V) står bakom utskottets förslag om tillkännagivande men skriver i varsin reservation att rätten till ersättning bör utvidgas till att gälla fler personer.

Kontaktpersoner för media

Kerstin Stridsberg, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon: 08-786 56 23, e-post: kerstin.stridsberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är torsdagen den 3 december. Debatten sänds via webb-tv.

Riksdagens webb-tv

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU11 Förlängd ersättning till riskgrupper (publiceras 30 november)