Aktuellt

Skatteutskottet säger ja till att inhyrd personal ska betala skatt i Sverige

Publicerad: 20 oktober 2020 klockan 16.37

Personer som tillfälligt arbetar som inhyrd personal i Sverige ska betala skatt här. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Kristdemokraterna invänder mot delar av förslaget i en reservation.

Regeringen vill ändra den så kallade 183-dagarsregeln för skatt vid tillfälligt arbete i Sverige. Regeln innebär att personer som tillfälligt arbetar i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare slipper betala skatt här om vistelsen i Sverige är mindre än 183 dagar per år. Som regeln ser ut idag skapas enligt regeringen en orättvis konkurrenssituation mellan verksamheter i Sverige som anställer personal och verksamheter i Sverige som hyr in personal genom exempelvis ett utländskt bemanningsföretag.

Ska motverka orättvis konkurrens

Valet att anställa eller hyra in personal ska enligt regeringen inte avgöras av skatteregler. För att skapa konkurrensneutrala regler föreslår regeringen därför att 183-dagarsregeln inte ska gälla uthyrd arbetskraft. Det betyder att en arbetstagare som arbetar tillfälligt i en svensk verksamhet i Sverige ska betala skatt här även om anställningen sker via uthyrning från ett utländskt företag. Verksamheten kan vara ett företag som bedriver verksamhet i Sverige eller svenska staten, en kommun eller en region. Kravet att betala skatt ska inte gälla uthyrd personal som utför arbetet under högst 15 dagar i följd och om arbetsdagarna i Sverige totalt sett inte är fler än 45 dagar under ett kalenderår.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Kristdemokraterna reserverar sig

Kristdemokraterna invänder mot delar av förslaget i en reservation. Partiet tycker att undantaget, att uthyrd personal kan arbeta i 15 dagar i sträck utan att betala skatt, ska slopas. 15-dagarsregeln skapar enligt partiet onödigt krångel för företag som exempelvis vill förlägga projekt, konferenser och utbildningar i Sverige. Kristdemokraterna anser att det istället skulle räcka med en gräns för det sammanlagda totala antalet arbetsdagar i Sverige.

Kontaktperson för media

Helena Winter, föredragande skatteutskottet, telefon: 08-786 62 59, e-post: helena.winter@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker onsdag 4 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU5 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige (Publiceras 30 oktober)