Aktuellt

Covid-19 debatteras när Nordiska rådet möts i en digital session

Publicerad: 23 oktober 2020 klockan 07.31

Den 26–29 oktober möts nordiska parlamentariker, statsministrar, utrikesministrar och en rad andra ministrar på Nordiska rådets 72:a session. Sessionen skulle i år ha ägt rum i Reykjavik, men arrangeras på grund av covid-19-pandemin helt digitalt.

Mot bakgrund av att årets session inte är ett fysiskt arrangemang kommer inget traditionellt plenum äga rum. Under sessionsveckan kommer istället ett stort antal digitala möten hållas. Nordiska rådets presidium håller ett antal möten med nordiska ministrar, bland annat statsministrarna, utrikesministrarna och försvarsministrarna. Även rådets fyra fackutskott har som brukligt möten under sessionsveckan.

Digitalt möte om covid-19

Den 27 oktober arrangerar Nordiska rådet ett gemensamt möte om covid-19 och de följder pandemin har medfört, ur både ett nordiskt och globalt perspektiv. FN:s generalsekreterare António Guterres och de nordiska statsministrarna deltar i mötet som även går att följa på Nordiska rådets webbplats, www.norden.org.

Krishantering och gränshinder diskuteras

Frågor som kommer att diskuteras under sessionsveckan rör bland annat krishantering och samhällsberedskap, biodiversitet och lagring av koldioxid. Andra områden som kommer upp till diskussion är gemensamma nordiska idrottsevenemang, gränshinderfrågor, gemensamt nordiskt e-ID, samarbete mot narkotika, jämställdhet och antibiotikaresistens.

Fem priser delas ut i direktsänd prisutdelning

Den 27 oktober äger Nordiska rådets prisutdelning rum, även den digitalt. Då delas priser ut inom litteratur, barn- och ungdomslitteratur, musik, film och miljö. Prisutdelningen kommer att kunna ses i samtliga nordiska länder. I Sverige sänds den i SVT Play och kan också ses på www.norden.org.

Mer information

Fakta om Nordiska rådet på riksdagens webbplats
Nordiska rådets svenska delegation
Nordiska rådets webbplats

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, delegationssekreterare
E-post: lena.eklof@riksdagen.se, telefon: +46 (70) 993 47 82