Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar valet i USA

Publicerad: 29 oktober 2020 klockan 10.19

Den 3 november hålls parlaments- och presidentval i USA. Fyra svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för organisationen är att övervaka parlaments- och presidentval i olika länder.

Genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen är observatörernas uppgift att följa att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt. Parlamentarikerna observerar valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

I valobservationen i USA den 3 november deltar omkring 80 parlamentariker från över 30 av OSSE:s medlemsstater. Från Sverige deltar följande riksdagsledamöter:

De svenska riksdagsledamöterna kommer att observera valet i delstaterna Wisconsin och Michigan.

Valobservationen arrangeras i samarbete med OSSE och dess kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR. ODIHR har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet.

Presskonferens den 4 november

Den 4 november hålls en presskonferens i Washington, D.C. där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på den parlamentariska församlingens webbplats.

Mer information

Om valobservationer

Om riksdagens OSSE-delegation

OSSE:s parlamentariska församlings webbplats

Kontaktpersoner för media

Fredrik Svensson
Internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli
Telefon: +46 (0)73 096 64 67
E-post: fredrik.svensson@riksdagen.se

Simona de Ciutiis
Internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli
Telefon: +46 (0)72 249 60 07
E-post: simona.de.ciutiis@riksdagen.se