Aktuellt

Talmannens demokratibesök i Halland

Publicerad: 6 oktober 2020 klockan 09.59

Riksdagen firar genombrottet för demokratin i Sverige för hundra år sedan. Jubileet och demokratifrågor stod därför i fokus när talman Andreas Norlén besökte Hallands län den 2 oktober. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Brittis Benzler.

Talman Andreas Norlén överlämnade vid en ceremoni en svensk fana till representanter för vårdanställda i Region Halland.

Talman Andreas Norlén överlämnade vid en ceremoni en svensk fana till representanter för vårdanställda i Region Halland. Foto: Länsstyrelsen Halland

Talmannen talade om demokrati med elever på Sannarpsgymnasiet vid ett digitalt möte. Olika demokratifrågor och samtal om pandemins effekter på demokratin var temat för ett digitalt möte med länsstyrelsens medarbetare och vid ett besök på Halmstad tingsrätt.

Demokratifrågorna stod i centrum också vid det digitala mötet med Högskolan i Halmstad och studenter på programmet Samhällsanalys och kommunikation. I Varberg invigde talmannen Folkrörelsearkivets nya lokaler och riksdagens vandringsutställning om demokratins genombrott.

- Det är hela Sveriges demokrati som firas under riksdagens jubileum och vi besöker alla delar av landet. Det är viktigt att hålla det demokratiska samtalet levande trots pandemin och jag vill med besöket i Halland både öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, sade Andreas Norlén inför besöket.

Talmannen är också ordförande i stiftelsen Sveriges nationaldag och överlämnade vid en ceremoni en svensk fana till representanter för vårdanställda i Region Halland. Fanan ska ses som en symbolisk gåva till alla vårdanställda i regionen och är ett uttryck för tacksamhet för arbetet under den pågående pandemin.

På grund av coronapandemin anpassas höstens besök efter rådande läge. Exempelvis sker samtal och dialog huvudsakligen genom digitala möten.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet turnerar till länsmuseer och andra platser.

Webbplatsen Fira demokratin!