Aktuellt

Tredje vice talmannen besökte Västra Götalands län

Publicerad: 6 oktober 2020 klockan 09.23

Tredje vice talman Kerstin Lundgren besökte Västra Götalands län den 2 oktober. Programmet hade fokus på demokrati och var ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Anders Danielsson.

Tredje vice talman Kerstin Lundgren samtalar med landshövding Anders Danielsson och medarbetare under besöket.

Tredje vice talman Kerstin Lundgren samtalar med landshövding Anders Danielsson och medarbetare under besöket. Foto: Riksdagsförvaltningen

 

– Hela Sveriges riksdag firar hela Sveriges demokrati och därför är det viktigt att inom ramen för demokratijubileet besöka alla delar av landet. Det är också viktigt att det demokratiska samtalet hålls levande trots pandemin. Under besöket i Västra Götalands län vill vi öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, sade Kerstin Lundgren inför besöket.

Kerstin Lundgren höll vid ett digitalt möte ett anförande och diskuterade demokrati med elever på Schillerska gymnasiet i Göteborg. På Högskolan Väst deltog tredje vice talmannen i ett digitalt seminarium om den svenska demokratin och högskolan som samhällsaktör. Bland annat diskuterades frågor hur högskolan ser på sin roll i demokratin.

På eftermiddagen gjorde Kerstin Lundgren digitala studiebesök hos några demokratiinitiativ i länet: den ideella föreningen Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan, Unga Tar Ordet, Falköpings kommuns initiativ för att öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen samt Västra Götalandsregionens samråd för nationella minoriteter.

På grund av coronapandemin anpassas höstens besök efter rådande läge. Exempelvis sker samtal och dialog huvudsakligen genom digitala möten.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser

Webbplatsen Fira demokratin!