Aktuellt

Beslut om att kunna delta på distans vid utskottssammanträden

Publicerad: 21 december 2021 klockan 10.18

Talmannen har beslutat att utskotten ska kunna besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden.

Om det finns synnerliga skäl får riksdagen eller talmannen, enligt tilläggsbestämmelse 7.16.1 i riksdagsordningen, besluta om medgivande för deltagande på distans vid utskottssammanträden.

Om ett sådant beslut har fattats kan ett utskott därefter medge att en ledamot eller suppleant deltar på distans vid ett sammanträde. Bestämmelsen är avsedd att användas under extraordinära förhållanden, såsom under en pandemi.

Den pågående spridningen av covid-19 innebär sådana extraordinära förhållanden som väsentligen försvårar för ledamöterna att delta på plats vid utskottssammanträden i Stockholm.

Beslut om deltagande på distans vid utskottssammanträden (pdf, 39 kB)