Aktuellt

Tredje vice talmannen gjorde digitalt besök i Skåne

Publicerad: 15 februari 2021 klockan 15.12

Tredje vice talman Kerstin Lundgren gjorde ett digitalt besök i Skåne län den 12 februari. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Anneli Hulthén.

Programmet hade fokus på demokrati och var ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Med anledning av den rådande pandemin skedde dialogen genom digitala möten. Riksdagens demokratiutställning invigdes på Kulturen i Lund med en film på museets webbplats.

På programmet stod föreläsning och samtal med elever på gymnasieskolan SPYKEN i Lund, information och samtal om länsstyrelsens uppdrag gällande samhällsorientering samt om familjefridsjouren i Höganäs verksamhet och arbete under pandemin. Rektor Erik Renström presenterade Lunds universitet och forskare vid universitetet berättade om sin forskning kopplad till bland annat Ryssland och Mellanöstern.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser.

Webbplatsen Fira demokratin!