Aktuellt

Riksdagsledamöter diskuterade gränsproblem med norsk minister

Publicerad: 19 februari 2021 klockan 15.38

Riksdagsledamöterna i den svenska delegationen till Nordiska rådet bjöd fredag den 19 februari in Norges justitie- och beredskapsminister till ett digitalt möte för att diskutera de problem som under coronapandemin uppstått för nordbor i gränsregionerna.

De nordiska ländernas olika strategier för att hantera covid-19-pandemin skapar många problem, bland annat för nordbor i gränsregionerna. Det anser riksdagsledamöterna i den svenska delegationen till Nordiska rådet som efterfrågar ett starkare nordiskt samarbete när det gäller de beslut som tas i pandemins spår.

Mot den bakgrunden tog delegationen initiativ till ett digitalt möte för att diskutera gränsproblemen med Norges justitie- och beredskapsminister Monica Mæland (Høyre). Deltog gjorde även ledamöter i Nordiska rådets norska delegation och representanter från det norska arbets- och socialdepartementet samt det norska finansdepartementet.

- Jag uppskattar att ministern hade möjlighet att på kort varsel möta den svenska delegationen. Det är viktigt att hon tar med sig de berättelser från svenska medborgare som nu hamnar emellan stolarna och inte får någon ersättning, när de nekas att komma till sina arbetsplatser. Detta är en fråga som måste tas på största allvar, säger Gunilla Carlsson (S), vice ordförande i den svenska delegationen.

Problematisk situation för svenska gränspendlare

Den svenska delegationen uttryckte under mötet sin oro över den situation som uppstått mellan Sverige och Norge under pandemin. Delegationen lyfte problemet med att flera tusen svenskar för närvarande inte kan ta sig till sina arbeten i Norge, bland annat med förlorade inkomster som följd. Enligt delegationen är situationen ohållbar och åtgärder behöver snabbt vidtas för att komma till rätta med problemen.

Delegationen betonade också att kärnan i det nordiska samarbetet, den fria arbetsmarknaden, måste kunna fungera även i kristider. Annars finns risken att den gemenskap som byggts upp i Norden under många år förstörs.

Arbete pågår för att lösa problemen

Justitie- och beredskapsminister Monica Mæland (Høyre) beklagade den besvärliga situation som uppstått för de svenskar som arbetspendlar mellan Sverige och Norge. Samtidigt betonade hon att pandemin har medfört stora inskränkningar och begränsningar även för de norska medborgarna.

Monica Mæland underströk dock att de svenska gränspendlarnas situation har högsta prioritet och att man arbetar kontinuerligt på ministernivå med att hitta lösningar för de grupper som drabbats särskilt hårt. Även de ledamöter i den norska delegationen som deltog i diskussionen framhöll vikten av att lösa de problem som uppstått för människor i gränsregionerna och att man så snart som möjligt måste hitta en lösning för de som arbetspendlar över gränsen.

- Bra med detta snabbinkallade möte på direkt initiativ av ledamöter från Värmland. Ministern och norska företrädare lyssnade. Samtalsklimatet är gott och vi ser många problem på ett gemensamt sätt. Men fina intentioner sätter inte mjölk och bröd på bordet för den som möts av stängda gränser, säger Hans Wallmark (M), ordförande i den svenska delegationen.

Tidigare uttalande om utvecklingen i gränsregionerna

Nordiska rådets svenska delegation har under pågående covid-19-pandemi återkommande betonat vikten av ett starkare nordiskt samarbete när det gäller de beslut som tas i pandemins spår. Delegationen gjorde den 9 december ett uttalande om utvecklingen i gränsregionerna.

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, Internationell senior rådgivare Riksdagens internationella kansli, telefon: 08-786 60 42, e-post: lena.eklof@riksdagen.se