Aktuellt

Europarådets parlamentariska församling håller möte i hybridformat

Publicerad: 22 januari 2021 klockan 09.39

Riksdagens delegation med 12 ledamöter deltar i vintersessionen för Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 25–28 januari. Sessionen hålls både i Strasbourg och digitalt från medlemsstaterna. På agendan står bland annat etiska, juridiska och praktiska avvägningar vid vaccination mot covid-19 och betydelsen av politiskt oberoende domare i medlemsländernas domstolar.

PACE:s vintersession hålls för första gången i ett hybridformat. Samtliga 324 medlemmar och 324 ersättare har möjlighet att delta på plats i Strasbourg eller digitalt från medlemsstaterna.

Första sessionen på ett år

Den svenska delegationen till PACE består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Samtliga ledamöter kommer att delta i sessionen digitalt. Vintersessionen är den första fullskaliga session som hålls sedan WHO deklarerade att covid-19 är en pandemi. Församlingens arbete har under året i övriga delar fortgått i digitalt format såväl vad gäller utskottsarbetet som ständiga kommitténs arbete.

Vaccination, etnisk profilering och oberoende domare på agendan

Under sessionsveckan kommer ledamöterna att debattera och rösta om ett antal resolutioner. På mötets agenda står bland annat etiska, juridiska och praktiska avvägningar vid vaccination mot covid-19, medlemsstaternas implementering av domar från Europadomstolen och betydelsen av politiskt oberoende domare i medlemsländernas domstolar, med fokus på situationen i Polen och Moldavien. Mötet kommer även behandla etnisk profilering, begränsningar av icke-statliga organisationers (NGO:er) verksamhet och diskriminering av långtidssjuka.

Bland inbjudna talare märks Tysklands utrikesminister Heiko Maas, EU:s kommissionär för rättsliga frågor Didier Reynders och generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Vid sessionen kommer församlingen att välja en ny biträdande generalsekreterare för Europarådet, en ny generalsekreterare för PACE och två domare till Europadomstolen.

Mer information

Om sessionen på PACE:s webbplats  

Om riksdagens Europarådsdelegation 

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon: 072-716 59 25, e-post: petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling: