Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar valet i Moldavien

Publicerad: 8 juli 2021 klockan 09.30

Den 11 juli hålls parlamentsval i Moldavien. Två svenska riksdagsledamöter kommer att finnas på plats för att observera valet.

I valobservationen den 11 juli deltar ledamöter från Organisationen för säkerhet och samarbete, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling, PACE. Deras uppgift är att följa om valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen.

Ledamöterna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler. De svenska riksdagsledamöterna kommer att observera valet i och omkring huvudstaden Chisinau.

Organisationen för säkerhet och samarbete, OSSE

I valobservationen den 11 juli deltar ett 20-tal parlamentariker från 20 av OSSE:s medlemsstater. Från riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling deltar Lars Thomsson (C).

Organisationen för säkerhet och samarbete, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för organisationen är att observera parlaments- och presidentval i olika länder.

Valobservationen arrangeras i samarbete med ODIHR, OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. ODIHR har observatörer i landet under en längre tid både före och efter valet.

Europarådets parlamentariska församling, PACE

I valobservationen till Moldavien deltar ett 20-tal ledamöter från 13 av PACE:s medlemsländer. Från riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling deltar Boriana Åberg (M).

Europarådets parlamentariska församling, PACE, arbetar för att skapa en gemensam värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Som en del av detta deltar medlemmar av församlingen i internationella valobservationer.

Presskonferens den 12 juli

Den 12 juli hålls en presskonferens i Chisinau där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på den parlamentariska församlingens hemsida.

Mer information

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 72 716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Simona de Ciutiis, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 72 248 60 07, e-post simona.de.ciutiis@riksdagen.se.